top of page
но нормс 1.jpeg
Без норми, без правила

Во Без норми, без правила, љубовниот триаголник е „расплеткан“ низ динамична танцова игра на три полиња - во три простории на Културниот центар ЦК. 

bottom of page