top of page
@PROSPER
logoi eho animato bw color (2) BW.png
Oyoun VEKTOR.png
LOOP VEKTOR.png
eu logo za prosper.png
Галебот

ПРОтотип за одржливи резиденции на ПЕРиферии

​Перифериите се места на солидарност кои партнерите во PROSPER имаат за цел да ги истражат преку создавање врски помеѓу еколошки ранливите региони, преку серија транснационални културни соработки.

 

Главните приоритети се да се ангажираат уметници и локални заедници во два региони со големо еколошки значење; поточно островот Евија во Грција кој претрпе деструктивни шумски пожари во 2021 година и Охридското Езеро во Северна Македонија, кое претрпе деградација поради човечка активност загрозувајќи го неговото ендемско значење. Двата региони се погодени од СОВИД, каде што работниците од областита на културата и туризмот бараат начин кон одржлива и инклузивна иднина.

Целите се да се придонесе за развој на модели на транснационална соработка кои ќе овозможат посилни врски меѓу европските уметници и организации, разновидна публика која вклучува локални заедници и сектори за одржлив културен туризам; како и подобрување на градењето капацитети за управување со проекти водени од различни организации во развој.

ПРОСПЕР вклучува 5 партнерски организации (LOOP, Eho Animato, Peripetija, Oyoun и Local Development Agency - Struga), 6 придружни партнери и повеќе од 40 учесници кои заедно ќе создадат резиденции, колективни искуства за заедничко учење помеѓу уметниците и локалната публика, меѓународни копродукции во изведувачки и визуелни уметности, обука за зајакнување на капацитетите нс културни и туристички работници и прототип на одржливи и инклузивни резиденции во периферии.

Целта е да се зајакне меѓународната културна соработка, методологиите за интегрирање на еколошките прашања во уметничката практика, посилна соработка помеѓу уметноста и туризмот, нова локална публика, видливост на европските уметници и посилни капацитети за дополнителни проекти кои овозможуваат одржливо и инклузивното менаџирање. Сето ова ќе биде реализирано низ:  2 резиденции, 1 прототип, 2 еднодневни фестивали, 2 копродукциски изведби, 1 изложба, 1 аудиопрошетка, 2 публикации, 12 работилници, 5 обуки за градење капацитети и 10 презентации. 

Овој проект е кофинансиран од Програмата Креативна Европа на Европската Унија.

Ohrid_residency_1.jpg
Ohrid_residency_2.jpg
Отворен повик 1.jpg
𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗼𝗿 𝗗𝗲-𝗰𝗼𝗹𝗼𝗻𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝗰𝗲𝘀 @PROSPER

Потрага за деколонијални практики во менаџментот во културата: пост - југословенски перспективи

🗣️ Со: Ана Сладојевиќ, независен кустос и теоретичар од Белград. 

📅 Кога: Среда, 9 август
⏰ Време: 11:00 - 13:00 часот
📍 Каде: Линк за регистрација:

👥Кој: Културни работници и сите заинтересирани за темата се добредојдени да се вклучат. Не е потребно претходно искуство.  Настанот ќе биде на англиски јазик.


 

Што се деколонијални практики во културата и уметноста?

Како можат да се применат во менаџирањето на културни проекти?

Оваа дискусија како дел од проектот најмногу ќе се фокусира на менаџментот во културата во регионот на поранешна Југославија и ќе го отвори прашањето: Што всушност значи да се дејствува деколонијално во овој контекст. Учесниците ќе бидат поканети да размислат и да ги препознаат сопствените предрасуди кога се во прашање хиерархиите кои колонијализмот ги наметнал како нормални. Дискусијата ќе има за цел да ги деконструира овие структури на моќ и учесниците меѓусебно да се охрабрат да почнат да усвојаат антиколонијални и антирасистички практики во својот личен и професионален живот.

АНА СЛАДОЈЕВИЌ е независен куратор и теоретичар на уметност. Преку комбинирање на кураторските и уметничките методологии во нејзината работа, таа укажува на не/видливата привилегија и не/видливото насилство овековечено низ полето на наследството, кое се поставува како нормативно и најважно во конструирањето на општествената меморија и сеќавање. Таа е доктор на науки на Интердисциплинарни студии – Група за теорија на уметностите и медиумите, на Универзитетот за уметности во Белград, Србија. Помеѓу нејзините проекти и изложби се: Расизам без расисти: Институции за култура и наследство – група за читање и дискусија предложена и ко-модерирана од Јелена Савиќ (Центар за културна деконтаминација, Белград (CZKD), 2023 година), Антиколонијален музеј (Музеј на Афричка уметност, Белград, 2022) и За упорноста (CZKD, 2021).

bottom of page