Othello plakat, fb_edited.jpg

Фактот што македонските и босанските актери играат на нивните мајчини јазици му дава посебна димензија на концептот во смисла на играта на говорот, меѓусебната врска помеѓу сродните јазици и комуникацијата на сцена што ја прави оваа претстава возбудлива и атрактивна за следење. 

Отело
raka.jpg

„Белградска трилогија“ - претстава за причините за напуштање на сопствената земја, но и за реалноста со која лицето се соочува надвор од неа.

Белградска Трилогија
PERIPETIJA © 2017