rebis 3.jpg
Генерација ИКС

​Генерација ИКС е претстава/кореодрама која зборува за детството во 21 век. Какво влијание на децата има напредокот на технологијата, модата, интернетот, кои им се идоли и какви информации допираат до нив. Целта на претставата е да постави прашање и понуди одговор. Претставата е од едукативен карактер како за децата така и за возрасните.